Kancelarija

UPIK DUNAV

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Dunav /OSI sa drugim vrstama invalidnosti i lica koja pomažu/

Adresa: Vandjela Tome br. 5

ZIP: 11010, BEOGRAD

PIB: 100691679

MB:17197720

RN: 160-0000000464306-78

Radno vreme sekretarijata: 09h-14h ponedeljak, utorak i četvrtak

Sekretar udruženja: Nataša Kapić

Kontakt telefon: 011/454-1915

Radno vreme sekcija: 16h-20h ponedeljak, utorak, četvrtak, petak

Sekcije: Likovna radionica, Dositej klub, Sport i invalidi, Društvene igre, Stalna pomoć OSI

Predsednik udruženja: Dejan Ćirković 063/481608, potpredsednik Mirjana Krnjaja

UO: Predsednik Gordana Aleksić, Maja Marković, Nenad Minić, Snežana Dabić,

NO: Predsednik Radmila Aleksić, Zorana Gajić, Svetlana Vujić