Pravni saveti

Sa željom da pomognema OSI u svim aspektima svakodnevnog života u okviru našeg Udruženja postoji besplatno pravno savetovalište za sve članove UPIK Dunava i invalide drugih udruženja.. Pravno savetovalište ordinira svakog ponedeljka od 16-20h. Sastanci sa našim iskusnim pravnicima se zakazuju telefonom preko sekretara Udruženja ili putem mejla. O zakazanom sastanku bićete odmah obavešteni takodje putem telefona ili elektronske pošte.

Vaš UPIK Dunav