O nama

UPIK “Dunav” je neprofitna i nevladina organizacija osoba sa invaliditetom, koja se finansira putem programskih aktivnosti od strane Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, putem projekata, donacija i sponzorstva. Članovi Udruženja su osobe sa invaliditetom kao posledicom oboljenja ili povrede kičmene moždine, drugih vidova invaliditeta kao i gradjana bez invaliditeta. UPIK “Dunav” je osnovan u Beogradu, Aprila 1998. godine. Osnovala ga je grupa entuzijasta nezadovoljna radom “matičnih” organizacija osoba sa invaliditetom! Pišući novi Statut organizacije, vodili smo računa da nikog ne diskriminišemo i da svi aspekti novih ideja budu sadržani u njemu. Uradili smo to na veoma dobar način, tako da kasnije usklađivanje Statuta /po novom Zakonu/ skoro da nije bilo ni potrebno. U tadašnjem nevremenu i nemaštini ukazala se potreba za raznim akcijama samopomoći u različitim oblastima delovanja: podele humanitarne pomoći, obilaska teško obolelih članova kao i onih koji su živeli u izuzetno teškom materijalnom položaju, do nabavke lekova, sredstava za higijenu, pa čak i novčane pomoći. Trudili smo se da zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, neke od njih dovedemo do ispunjenja uslova za odlazak u penziju. Odredjeni broj članova je veoma aktivno učestvovao u svim zamišljenim akcijama, pa je time pomogao pri socijalizaciji velikog broja osoba sa invaliditetom i na taj način uticao na poboljšanje kvaliteta života. Tih godina je postojao pre svega medicinski, a ne socijalni model pristupu invalidnosti. Ovakvim pristupom dunavsko članstvo je veoma brzo preraslo “matičnu” organizaciju od preko 300 članova i kao takvo postalo najveće beogradsko udruženje. Pokrenuli smo akciju projektom “I mi bi da se parkiramo” tako da su mnogobrojni bilbordi uticali na formiranje javnog mjenja i ubrzo je počelo obeležavanje parking mesta za osobe sa invaliditetom. Održali smo tri medjunarodne konferencije o pristupačnom turizmu i jedina smo organizacija u Srbiji, članica ENAT (European Network for Accessible Tourism). Naše članstvo svakodnevno dolazi da u prijatnoj atmosferi, učestvuje u nekoj od sekcija:

  • slikarskoj /organizujemo likovne kolonije širom Srbije/
  • književnoj /poetske večeri i dramska sekcija/
  • sportskoj /stoni tenis, bilijar,boćanje, šah, pikado/
  • društvenoj /karte, jamb, puzzle/.

     Misija organizacije je rad na izjednačavanju mogućnosti i sprečavanju diskriminacije OSI u svim sferama svakodnevnog života. Program udruženja je usmeren ka radu i promovisanju menjanja negativnih stavova o OSI kao manje vrednih članova društva. Aktivnosti udruženja su bazirane na potenciranju preostalih sposobnosti OSI u domenu obrazovanja, zapošljavanja, sporta i slobodnih aktivnosti. Najveće prepreke našem udruženju predstavljaju neinformisanost, predrasude i neznanje. Našom misijom OSI postaju vidljivije, a time se njihove šanse za uključivanje u sve životne tokove povećavaju. Ovako socijalizovane OSI se osnažuju i preuzimaju kontrolu nad svojim životom. Tako pokušavamo da srušimo barijere kako arhitektonske tako i psihološke prirode kako bi OSI mogle da uzmu aktivno učešće u društvu. Ravnomernom zastupljenošću žena u menadžerskom bordu dajemo doprinos na smanjenju dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom.