Ministar Djordjević

(Restore tag) 2020/02/24/Ukupan-fond-za-osi-17-milijardi-dinara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da ukupan fond za osobe sa invaliditetom iznosi 1,7 milijardi dinara za 2020. godinu i da će on biti utrošen u skladu sa dogovorom 35 udruženja saveza osoba sa invaliditetom.

desha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *